سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قیمت درب پنجره یو پی وی سی

پنج شنبه 95/7/15
9:51 صبح
بهرام پروهان


قیمت درب پنجره یو پی وی سی دوجداره

یکی از آیتم هایی که نقش مهمی را در انتخاب صحیح درب و پنجره دوجداره ایفا می کند، میزان قیمت درب و پنجره دو جداره می باشد. اغلب مشتریان برای اطلاع از این آیتم و یا مقایسه آن با قیمت دیگر شرکت های تولید کننده درب و پنجره دو جداره یو پی وی سی، درخواست قیمت مترمربع درب و پنجره دوجداره را می کنند. اما بدلیل تلرانس 50 تا 200 درصدی قیمت بیان شده توسط این شرکت ها، به هیچ وجه قابل محاسبه و مقایسه (در ابتدای امر، بدون در نظر گرفتن حالت های بازشو و تعداد لنگه درب و پنجره دوجداره) نمی باشد. ما به صورت تشریحی دلایل اختلاف قیمت مترمربع درب و پنجره دوجداره یو پی وی سی را در پنجره دوجداره ای به ابعاد 1?5 مترمربع بیان می کنیم.

حالت اول – پنجره دو جداره ثابت
پروفیل فریم مصرفی: 6?02 متر
شیشه دوجداره مصرفی : 1?98 مترمربع
قیمت پنجره دوجداره ثابت: x

 حالت دوم – پنجره دوجداره یک لنگه بازشو(تک حالته)
پروفیل فریم مصرفی: 7?44 متر
پروفیل لنگه مصرفی: 4?29 متر
شیشه دوجداره مصرفی : 1?71 مترمربع
یراق درب و پنجره دو جداره: 1عدد تک حالته
قیمت پنجره دوجداره یک لنگه بازشو(تک حالته): 1?78x


حالت سوم – پنجره دوجداره یک لنگه بازشو(دوحالته)
پروفیل فریم مصرفی: 7?44 متر
پروفیل لنگه مصرفی: 4?29 متر
شیشه دوجداره مصرفی : 1?71 مترمربع
یراق درب و پنجره دو جداره: 1عدد دو حالته
قیمت پنجره دوجداره یک لنگه بازشو(دوحالته): 2x


حالت چهارم – پنجره دوجداره دو لنگه بازشو(تک حالته)
پروفیل فریم مصرفی: 7?44 متر
پروفیل لنگه مصرفی: 8?59 متر
شیشه دوجداره مصرفی : 1?51 مترمربع
یراق درب و پنجره دو جداره: 2عدد دو حالته
قیمت پنجره دوجداره دو لنگه بازشو(تک حالته): 2?37x


همانطور که مشاهده می کنید، قیمت پنجره دوجداره را با x جایگزین کردیم و برای قیمت سایر پنجره های دو جداره از ضریب استفاده کرده ایم. لازم بذکر است در مطالب بیان شده تنها پنجره دوجداره تک حالته و دوحالته درنظر گرفته شده است. با مقایسه اختلاف قیمت بالای بین درب و پنجره دوجداره یو پی وی سی می توان نتیجه گرفت که اعلام قیمت مترمربع پنجره دوجداره بدون در نظر گرفتن بازشوی درب و پنجره، فقط جهت بازارگرمی می باشد.