سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تعویض پنجره نمای ساختمان فرسوده با 2 جداره

پنج شنبه 98/4/13
3:58 عصر
بهرام پروهان

تعویض پنجره نمای ساختمان فرسوده با 2 جداره: آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نشان می دهد نزدیک به 90درصد از پنجره های موجود در ساختمان های ایران تک جداره و فرسوده میباشد. صداهای بلند محیط مثل صدای ترافیک یا کارخانجات بر کاهش شنوایی تاثیر می گذارد.بعضی از آلاینده ها مانند دود و گردوغبار می توانند سبب بروز سرطانهای حنجره، بینی وعفونت سینوسها شوند.هنگامی که به دلیل آلودگی صوتی خواب واستراحت کافی ندارید نمی توانید در روز بعد به کار وفعالیت اقتصادی موفقی بپردازید وتنفس هوای ناسالم ونداشتن خواب واستراحت کافی دودلیل موثر در کسالت وعدم کارایی در طول روز است.

تعویض پنجره بدون تخریب

تعویض پنجره نمای ساختمان فرسوده با 2 جداره

آمارها نشان می دهد پس از تعویض پنجره های نمای ساختمان فرسوده به2 جداره در یک خانه، روابط افراد خانواده محکم تر شده وشادابی وموفقیت در آن خانواده به طور چشمگیری افزایش می یابد.این آمارها نشان می دهند پس از روی آوردن مردم به تعویض پنجره های فرسوده و آهنی به پنجره های دوجداره درصد طلاق به طور مشخصی کاهش یافته است.

یکی از قابلیت های بسیار مهم درب و پنجره های 2 جداره upvc، امکان نصب آن روی ساختمان های قدیمی می باشد. یعنی برای نصب این نوع پنجره ها الزاما نباید ساختمان مورد نظر نوساز باشد،بلکه میتوان با تعویض پنجره های قدیمی به درب و پنجره های 2 جداره upvc بخش مهمی از اتلاف انرژی که درساختمان های قدیمی به وجود می آید را جبران کرد. پنجره های دوجداره upvc با لاستیک های epdm درزبندی می شود که این امر به هیچ عنوان اجازه تبادل سرما،گرما،صدا و خاک را به داخل منزل نمیدهد.

شرکت تعویض درب و پنجره بدون تخریب

تعویض پنجره نمای فرسوده با 2 جداره

در تعویض پنجره های نمای فرسوده ساختمان با پنجره های 2 جداره، نصب پنجره های 2 جداره یکی از مهمترین مسائلی است که مورد توجه قرار می گیرد.هرچه پروسه نصب در و پنجره راحتر و سریعتر صورت گیرد ما را بیشتر ترقیب به انجام آن می نماید. یکی از مهمترین مراحل در تبدیل به احسن کردن پنجره ها،بررسی دقیق پنجره های موجود (قدیمی) می باشد چرا که می بایست فریمها و قابها بطور دقیق ابعاد برداری و بررسی شوند تا پنجره های دوجداره آلمانی جایگزین،کمترین تفاوت و فاصله را از فریمهای قدیمی داشته باشد و با نصب پنجره های جدید فضای خالی بین دو فریم به حداقل نزدیک به صفر،نزدیکتر شده و فریم جدید کاملا فریم قدیمی را پوشش دهد تا کاملا پنجره های تعویضی فیکس و فیت فضای قاب قرار گیرد. مرحله قبل از نصب پنجره ها برداشتن پنجره های فرسوده می باشد که این مرحله نیز حائز اهمیت زیادی است و نیاز به تکنسین های مجرب دارد چرا که این نیروهای اجرائی می بایست فریمهای قدیمی را از مناطقی خاص قطع و حذف کنند تا آسیبی به قاب اصلی وارد نیاورده و فضای کافی و مناسبی برای استقرار فریم های جدید حاصل گردد.تجربه ی کافی تیم نصب می تواند کاملا از تخریب قاب و پیرامون پنجره جلوگیری کند.