سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اطلاعات فنی پروفیل کشویی وینتک سری w260

یکشنبه 98/5/27
3:24 عصر
بهرام پروهان

اطلاعات فنی پروفیل کشویی وینتک سری w260: پروفیل های نوین تک ریل کشویی وین تک دارای سطح مقطع 108 میلیمتری می باشد که از نظر آببندی بسیار قوی می باشد قطعات ویژه ای مانند درپوش پشت لنگه درپوش روی مولیون و پروفیل پوششی روی فریم در آن استفاده می کند.این گونه کشویی با دقت به درپوش های ویژه روی لنگه پنجره و تقسیم میانی که به حالت نر و مادگی درون هم درگیر شده و از نظر درزبندی پشت لنگه کاملا پوشش می دهد،همینطور بر روی فریم درپوشی طراحی گردیده که سبب می شود فضای خالی بین لنگه و فریم را به طور کامل آببندی می کند.

کشویی

ادامه مطلب...